Wereld van water

Water heeft een bijzondere plaats in onze wereld. Dus moeten we er zuinig op zijn. Duurzaamheid is voor Pidpa geen modewoord maar de rode draad in gans ons verhaal. En die boodschap willen wij ook uitdragen…onder meer via Hidrodoe en onze steun aan het G-Sportfonds.