Proceswater

In het voorjaar van 2014 worden langlopende contracten afgesloten met 2 industriƫle klanten: Umicore Olen en Kaneka Oevel volgens het principe van DBFO (design, build , finance, operate). Pidpa zorgt op het terrein van de klant voor de realisatie van een waterbehandelingssinstallatie van ontwerp tot en met de financiering en de exploitatie.

Grondwater wordt verwerkt tot proceswater. In beide gevallen is ontijzering de belangrijkste stap in dit proces. Hiervoor doet men beroep op de biologisch-adsorptieve ontijzering, waarmee Pidpa meer dan 20 jaar ervaring heeft.

Bij Kaneka wordt een installatie voorzien met een capaciteit van 200 m³/u opgebouwd uit een dubbele filtratie. Wij voorzien geen ontdubbeling van de installatie omdat men kan rekenen op een back-up vanuit het Pidpa-distributienet. De indienstname van de installatie is gepland in de eerste helft van 2015.

Bij Umicore is eveneens een dubbele filtratie voorzien met een contractuele ontwerpcapaciteit tot 340 m³/u uitgevoerd in 2 zuiveringsstraten. Per zuiveringsstraat kan in principe tot 200 m³/u water behandeld worden wanneer de andere zuiveringsstraat uit dienst is. De back-up vanuit het Pidpa-distributienet is beperkt tot 200 m³/u. Bij dit project staat Pidpa eveneens in voor het optrekken van een nieuw gebouw. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar van 2015. De opstart van de zuiveringsinstallatie wordt voorzien in de loop van 2016.