Labo

Het erkende Pidpa-laboratorium voert 1.462 eenvoudige bewakingscontroles en 110 volledige drinkwateraudits uit, zoals wettelijk is opgelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij.

  controles audits
particulieren 833 64
ziekenhuizen, scholen , rusthuizen en kinderdagverblijven 441 31
andere publieke gebouwen en bedrijven 188 15

Het laboratorium neemt 13.665 stalen waarop 292.181 parameters worden geanalyseerd (246.209 scheikundige en 45.972 bacteriologische). Daaronder vallen ook stalen voor externe klanten in samenwerking met Hidrocontrol (523 stalen met een brede waaier aan parameters) en zijn 2.342 legionella-analyses uitgevoerd.