ISO

Op 12 december 2012 behaalt Pidpa het ISO-certificaat 9001:2008 voor de processen van productie en levering van drinkwater. Op 30 april 2014  gebeurt een tussentijdse audit voor de opvolging van de openstaande niet-conformiteiten. Op 22 september en 13 en 14 november wordt de tweede opvolgingsaudit uitgevoerd met een gunstig rapport.

Het Pidpa-laboratorium is erkend voor de analyse van een groot aantal parameters in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Tevens is het Pidpa-laboratorium geaccrediteerd volgens de EN ISO 17025:2005 norm voor een uitgebreid gamma analyseprocedures toegepast in verschillende matrices.

Als eerste Vlaams milieulaboratorium erkend in het vernieuwde erkenningssysteem van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (19 feb 2011) voert het laboratorium ook in 2014 weer met glans de ringtesten, georganiseerd  door de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek, uit.