Kwaliteitsbewaking

De dienst 'drinkwaterkwaliteit' controleert de kwaliteit van het drinkwater in onze leidingen en bij onze klanten. Dit gebeurt op eigen initiatief, na klachten of meldingen en bij werken. Waar nodig, neemt deze dienst de nodige acties.

  • In 2014 zijn 338 spoelacties naar aanleiding van een melding over de drinkwaterkwaliteit uitgevoerd tegenover 368 in 2013 (daling van 10%).

  • De distributieleidingen worden op periodieke basis gereinigd via het spoelen van eindpunten en van het distributienet. Bij het spoelen van het distributienet zijn vooral de gegevens van het meetprogramma turbiditeiten en het aantal ontvangen meldingen en klachten over de drinkwaterkwaliteit leidend. In 2014 spoelen we meer dan 628 kilometer drinkwaterleidingen.

  • Na werken aan de leidingen nemen wij steeds stalen vooraleer de watervoorziening opnieuw op te starten. Deze waterstalen, onmiddellijk na de werken, scoren heel hoog dankzij sensibiliseringsacties rond hygiĆ«nisch werken, waardoor we de ingebruikname aanzienlijk versnellen.