Sociale ODV

Naast een aanpassing van de procedure van de lokale adviescommissie, voeren de sociale openbare dienstverplichtingen vanaf 1 juni 2014 het begrip 'beschermde klant' in. Zo heeft een beschermde klant onder meer recht op een maandelijkse betaling van zijn waterverbruik, kan hij een waterscan vragen en een afbetalingsplan op maat.

De kosten, verbonden aan het versturen van een aanmaningsbrief en een ingebrekestelling, zijn ten laste van Pidpa. Pidpa informeert de beschermde klant als het verbruik met minstens 25% en met minstens 50m³ is toegenomen t.o.v. de vorige verbruiksperiode.

Daarnaast voorzien de sociale openbare dienstverplichtingen dat een huishoudelijke klant, die beantwoordt aan specifieke voorwaarden, wordt vrijgesteld van de betaling van de vaste vergoeding.

Al deze maatregelen betekenen een aanzienlijke stijging van de kosten voor Pidpa.