Klachtenbeheer

In 2014 worden bij Pidpa in totaal 783 klachten geregistreerd, waarvan 237 ontvankelijk en gegrond zijn.

84 klachten zijn niet-ontvankelijk en worden niet gerapporteerd aan de VMM (klachtenreglement).

667 ontvankelijke klachten zijn geregistreerd m.b.t. drinkwater: hiervan zijn 216 klachten gegrond; 451 klachten zijn ongegrond. Er worden 80 niet-ontvankelijke klachten geregistreerd.

De top 3 betreft klachten omtrent betalingsopvolging, facturatie en problemen en vragen inzake aanvraag/opzeg.

We registreren 32 ontvankelijke klachten van burgers uit de 34 gemeenten waar we actief zijn als rioolbeheerder: hiervan zijn 21 klachten gegrond; 11 klachten ongegrond. Er worden 4 niet-ontvankelijke klachten geregistreerd.

Op een klacht volgt steeds een gepaste actie of maatregel vanwege Pidpa.