Integrale waterprijs

De integrale waterprijs bevat drie componenten: het drinkwatertarief van Pidpa, de gemeentelijke saneringsbijdrage en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 

Het huishoudelijk tarief is voor iedere klant van Pidpa gelijk en stijgt op 1 juni 2014 van 1,2653 euro per m³ naar 1,2775 euro per m³ door de invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen (zie verder).

De groep huishoudelijke klanten geniet van 15 m³ gratis water per gedomicilieerde.     

Net zoals de voorgaande jaren vertonen ook in 2014  zowel de gemeentelijke als de bovengemeentelijke saneringsbijdrage een stijgende trend:

  • de gemiddelde gemeentelijke saneringsbijdrage stijgt in 2014 van 1,0970 euro in 2013 naar 1,2372 euro: een stijging met 12,42 % (in 2013 steeg het gemiddelde tarief met 6,58%  t.o.v. 2012) 
  • de bovengemeentelijke saneringsbijdrage neemt begin 2014  toe met  0,81%  t.o.v. 2013, m.n. 0,9600 euro/m³, t.o.v. 0,9523 euro/m³ in 2013. Het maximumtarief voor de gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2014 1,3440 euro/m³ t.o.v. 1,3332 euro/m³ in 2013.

De integrale prijs voor één kubieke meter drinkwater varieert in 2014 in ons verzorgingsgebied voor een huishoudelijke klant van 2,2375 euro tot 3,5815 euro, waarvan  de drinkwatercomponent tussen de 57,09% en 35,67% uitmaakt. Reden voor deze fluctuaties zijn de verschillen in de hoogte van de gemeentelijke saneringsbijdrage.

Het watertarief van Pidpa voor niet-huishoudelijke klanten is sinds 2009 ongewijzigd: 1 euro/m³.

51 niet-huishoudelijke klanten, die over voldoende opslagcapaciteit beschikken om ’s nachts een grote hoeveelheid water af te nemen, een apart contract hebben getekend en speciale meetapparatuur hebben geïnstalleerd, krijgen een korting voor de afnames tussen 22 en 6 uur. 

De slechtere economische toestand en de stijging van de integrale waterprijs hebben ook in 2014 een invloed op de inning. 

Het aantal afbetalingsplans is ook in 2014 sterk gestegen naar 11.744 stuks (+ 18,2%), waarvan 11.398 voor huishoudelijke klanten en 346 voor klanten met een BTW-nummer (in 2013  9.939 / 8.383  in 2012). 

Het aantal toegestane uitstellen van betaling is eveneens toegenomen met 518 stuks t.o.v. 2013 (+18,9%) tot 3.257 stuks. In 2013 werd  voor klanten die in budgetbeheer of –begeleiding waren bij het OCMW nog een vermindering op de vaste jaarsom toegepast ten bedrage van 68.236 euro. Vanaf 1 januari  2014  wordt deze vermindering vervangen door een volledige vrijstelling van de vaste vergoeding voor alle vrijstellings- en compensatiegerechtigden voor een bedrag van 1.676.483 euro.   

Voor huishoudelijke klanten die na 2 herinneringen en een aangetekende ingebrekestelling in gebreke blijven, worden -zoals wettelijk voorzien-  dossiers voor de lokale adviescommissie voorbereid. In 2014 zijn er 126 LAC-vergaderingen in onze 65 gemeenten. 4.112 dossiers worden aangeboden, tegenover 3.508 in 2013 (+ 17,2%).

In 2014 worden 1.992 afsluitbrieven verstuurd; van 1.402 klanten is het dossier besproken op de lokale adviescommissies. In totaal reageren 739 klanten vóór het order is ingepland (bvb door betaling,  collectieve schuldenregeling,…). Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe versie van het AWVR worden afsluitbrieven aangetekend verzonden aan de klant. Uiteindelijk sluit Pidpa nog 380 klanten af.

Nieuw in 2014 is ook dat de klant -waarvan het dossier op de lokale adviescommissie is besproken– zich éénmalig kan beroepen op hervatting van het toegekende maar ondertussen gestaakte afbetalingsplan. 388 klanten doen dit na ontvangst van de afsluitbrief, 200 klanten doen hierop een beroep als onze afsluitploeg ter plaatse is. 

Het aantal collectieve schuldenregelingen (CSR) stijgt voor het eerst sinds 2011. In 2014 komen 600 nieuwe dossiers in aanmerking voor een recordbedrag van ruim 390.000 euro. Dat is een stijging met 78 dossiers en ruim 100.000 euro meer t.o.v. 2013.