Infrastructuur

Op het waterproductiecentrum Hoogstraten starten we met de bouw van een pompgebouw met desinfectietoestellen en aanzuigkelders. Om te vermijden dat bij eventuele grote lekken alle pompen buiten dienst geraken wordt het gebouw opgedeeld in 2 waterdichte delen.

Het opjaagstation Mechelen Noord en Mechelen Zuid wordt geoptimaliseerd. 

Om het hoofd te bieden aan historische contaminaties van afbraakproducten van pesticiden, die langzaam doordringen in het grondwater, plaatst Pidpa op de waterwinning van Westerlo, deelstroom ruwwater Olen, een aantal actief-kool-kolommen.