Elektriciteitsschaarste

Naar aanleiding van de berichtgeving over een mogelijke elektriciteitsschaarste (black-out) en het gebruik van afschakelplannen nam Pidpa maatregelen om haar werkzaamheden te verzekeren bij een uitval van de elektriciteit.

Voor onze productie-installaties van drinkwater huurt Pidpa, naast eigen installaties, nog 2 grote noodstroomgroepen. Tijdens een mogelijke afschakeling zuivert Pidpa geen water meer, maar verpompt enkel de voorraad aan drinkwater in onze reinwaterkelders in het net. De continuïteit van de watervoorziening wordt verzekerd door strategische verbindingen in ons leidingnet en de watervoorraad in onze watertorens.  

Ook voor het afvalwater staan we klaar. Bij afschakeling in een periode zonder afvoer van hemelwater kan het afvalwater, in de meeste openbare rioleringssystemen, minstens voor 3 uur worden gebufferd.

In kleinere leidingstelsels is dit buffervolume dikwijls niet aanwezig. In deze gevallen werken we preventief en vragen we het waterverbruik minimaal te houden. Enkel in noodgevallen zou een beperkte afvoer via vrachtwagens moeten gebeuren.