Duurzaamheid

Het totale primaire energieverbruik (productie, distributie en administratieve en logistieke ondersteuning) daalt in 2014 met 3,22%.

De zonnepanelen op onze waterproductiecentra en het exploitatiecentrum te Grobbendonk dekken 1,22% van onze eigen energiebehoefte. De resterende elektriciteit wordt bij de energieleverancier aangekocht als 100% groene stroom.

energieproductie kWh uit zonnepanelen
2010 110.000
2011 517.000
2012 1.007.000
2013 974.000
2014 991.000

Dankzij de goede kwaliteit van de restwaterstromen van onze waterproductiecentra infiltreert Pidpa het lozingswater maximaal in de bodem via bezinkings- en infiltratiebekkens binnen de afpompingskegel rond onze grondwaterwinningen.

  opgepompt ruwwater infiltratiewater

% hergebruik water

op WPC

2012 64.948.683 1.621.487 2,5
2013 63.868.185 1.733.330 2,71
2014 62.935.382 1.461.221 2,32

De laatste 3 jaar wordt gemiddeld 97,5 % van het opgepompte grondwater gezuiverd tot drinkbaar water. Van de restwaterstroom lozen we 25 % effectief en 75 % brengen we terug in productie na infiltratie.

Tijdens 2014 zijn ongeveer 13.500 ton inerte reststoffen van ons productieproces afgevoerd. Dit is een stijging van zo'n 30% t.o.v. het voorgaande jaar. Het productievolume reststoffen varieert over de jaren heen voornamelijk in functie van het aantal ruimingen van bezinkingsbekkens, droogbekkens en filters.

In 2014 is 80% van onze reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 20% is gestort.