Grondwater

Pidpa put zijn ruwwater uit het 'Centraal Kempisch Systeem'. 

De toestand van deze watervoorraden wordt opgevolgd op Europees niveau in het kader van de stroomgebiedsbeheerplannen, dit zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Een duurzaam beheer van onze watervoorraden, zodat onze toekomstige generaties nog steeds hiervan kunnen genieten, start met respect voor het milieu, een efficiënte productie- en distributie-infrastructuur en een streven naar duurzaamheid in alles wat wij doen.