Waterverbruik

Sensibiliseringsacties, het effect van de integrale waterfactuur en de ingebruikname van waterbesparende installaties zowel bij huishoudelijke als industriële klanten doen het verbruik van drinkwater verder dalen. 

 

 Het huishoudelijk verbruik daalde met circa 1,12% en het industrieel verbruik met circa 2,22 %.

 De totalen t/m 2013 hielden rekening met de correcties na 31/12 van het voorgaande jaar.  Voor 2014 was dit een geraamd verbruikscijfer per 31/12/2014.

Einde 2014 zijn er 16.211 niet-huishoudelijke klanten met een totaal verbruik van 14.823.219 m³. Deze klantengroep bevat  KMO’s, landbouw, nijverheid en een aantal grote openbare instellingen.  Naargelang de grootte van hun verbruik worden ze ingedeeld in volgende groepen:

  • de maandelijkse klanten: 81 in aantal. Het jaarverbruik van elke klant is minimaal 52.000 m³, tenzij de klant een datalogger heeft geplaatst, waardoor een meer regelmatige opvraging van het verbruik mogelijk is. Aan de hand van maandelijkse meterstanden wordt het werkelijk genoteerde verbruik maandelijks gefactureerd.
  • de driemaandelijkse klanten: 464. Het individueel jaarverbruik is gelegen tussen 3.000 m³ en 52.000 m³. Aan de hand van driemaandelijkse meterstanden wordt het verbruik driemaandelijks aangerekend.
  • de jaarlijkse industriële klanten: 15.666. Het individueel jaarverbruik ligt hier onder de 3.000 m³. De inzameling van de jaarlijkse meterstanden gebeurt samen met de huishoudelijke verbruikers van hun gemeenten.

De laatste 2 jaren zien we een dalende trend in het niet-bemeterd verbruik, m.n. het verschil tussen de beschikbare hoeveelheid voor levering en de door de watermeters geregistreerde en geraamde verbruiken. Redenen voor deze daling zijn o.a. de verhoogde vervangingsgraad van distributieleidingen, striktere administratieve controles bij de verwerking van watermeters en contracten, strenger optreden bij illegale afnames en gerichte lekzoekacties.