Afvalwater

Op 1 september kiest Schilde voor HidrIba. Dat brengt het aantal rioleringsgemeenten op 34:

  • 23 HidroRio
  • 6 HidroSan
  • 3 HidroGem
  • 2 HidrIba

Pidpa beheert volgende infrastructuur: 

in eigen beheer en/of eigendom 2011 2012 2013 2014
rioleringsnet in km 2.298 2.352 2.574 3.087
grachtenstelsel in km 1.174 1.373 1.526 1.713
KWZI's 4 8 8 11
IBA's 210 399 550 722
pompstations 183 199 281 334

Ook in 2014 zitten wij niet stil. Op 31 december 2014 noteren wij 20 opgeleverde rioleringsprojecten en 24 projecten in uitvoering.

In elk project, in elke oplossing schuilt het vakmanschap van Pidpa.

Een mooi voorbeeld is de bouw van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) in Viersel, Zandhoven. Om te voorkomen dat het regenwater en afvalwater verder ongezuiverd in de Molenbeek worden geloosd, legt men een KWZI aan met een capaciteit van 250 IE (inwonersequivalenten). Pidpa staat in voor het ganse project: van het aanvragen van subsidies en het verwerven van de grond tot de bouw en het inwerkingstellen van de installatie in augustus 2014. De installatie zuivert het afvalwater in 2 stappen. De eerste zuivering gebeurt in een biorotor, een grote trommel met lamellen als drager voor de micro-organismen. Vervolgens zorgt het wortelzonerietveld van 440 m² voor de nazuivering.

In de verkaveling 'Zoerselbosdreef' in Zoersel kwamen het regen- en afvalwater ongezuiverd terecht in de waterlopen Monnikenloop en Voorste Hoeveloop. Pidpa kiest voor een tweeledige oplossing. Het regenwater wordt afgevoerd via de grachten.

Voor de afvoer van het afvalwater kiest men omwille van de grote afstand tussen de woningen voor een drukrioleringssysteem. Een drukriolering is een afvoersysteem dat bestaat uit een netwerk van pompputten dat ingeplant is ter hoogte van de lozingen van afvalwater van de woningen. De pompputten bezitten een pompinstallatie die het afvalwater oppompt naar een gemeenschappelijke persleiding. Deze oplossing heeft heel wat voordelen: men overbrugt grotere afstanden en het grondverzet is eerder beperkt. Wel moeten regen- en afvalwater door de woningen gescheiden worden afgevoerd. Om de bewoners hierbij te adviseren stelt Pidpa een afkoppelingsdeskundige ter beschikking die hen met raad en daad bijstaat.