Medewerkers

Op 31 december 2014 telt Pidpa 686 medewerkers; ongeveer 21% van onze medewerkers werkt deeltijds.

soort contract 2012 2013 2014
statutair 484 519 531
contract onbepaalde duur 197 149 132
contract bepaalde duur 12 23 23
totaal 693 691 686

In de loop van 2014 worden 2 technische uitvoeringsprotocols goedgekeurd. Naast actualiseringen van bestaande reglementeringen, behelst dit onder meer de toetreding tot OFP PROVANT in het kader van een aanvullende pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden.

  mannen vrouwen
2012 507 186
2013 499 192
2014 500 186

In 2014 wordt gestart met de elektronische loonbrief. Via het webacces-project dienen medewerkers zonder bureelfunctie afwezigheidsaanvragen en kostennota's in met behulp van de Portal-site. Beide initiatieven betekenen een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.

Pidpa blijft investeren in haar medewerkers. Als zorgzame werkgever biedt ze hen specifieke training, bijscholing- of opfrissingscursussen aan (zowel op technisch vlak, klantgericht, bevordering van vaardigheden, computergericht, …) en dit gedurende de ganse loopbaan.

Pensioenbegeleidingsdagen en einde-loopbaangesprekken worden georganiseerd voor de toekomstige gepensioneerden.

In 2014 nemen wij spijtig genoeg afscheid van twee actieve personeelsleden. Op 7 november overlijdt Gert Van Elsen. Op 5 december wordt Pidpa geconfronteerd met het overlijden van Luc Lorez.

In 2014 gebeuren 36 arbeidsongevallen met werkongeschiktheid tot gevolg, in totaal 624 dagen. Opvallend zijn de vele ongevallen van en naar het werk (vooral fietsongevallen): 16. Pidpa blijft haar medewerkers informeren en sensibiliseren over mogelijke risico's en gevaren