Kerncijfers

  2010 2011 2012 2013 2014
balanstotaal in k euro 403.882 428.587 509.150 530.567 527.804
omzet 179.891 187.176 192.619 200.777 199.043
ebitda in k euro 36.702 37.080 36.984 37.681 36.318
ebit (bedrijfsresultaat) in k euro 12.056 11.018 6.287 2.998 8.113
financieel resultaat in k euro 370 1.305 2.767 3.853 1.613
uitzonderlijk resultaat in k euro 433 600 63 381 269
winst/verlies in k euro 12.858 12.922 9.117 7.232 9.995
solvabiliteit in % 44 46 43 43 47
liquiditeit 1,83 1,68 1,35 1,39 1,58
niet kaskosten/opbrengsten in k euro 23.174 24.922 34.869 34.829 37.747
netto cash flow in k euro 36.032 37.844 43.986 42.061 44.742
investering (im)materiële vaste activa in k euro 29.040 44.097 57.432 41.629 41.964
productie 3.616 5.325 8.326 2.246 3.534
distributie 13.531 21.157 18.972 16.281 17.712
riolering 8.673 15.349 27.759 18.816 17.844
overige 3.220 2.265 2.374 4.286 2.874
tijdens jaar ontvangen kapitaalsubsidies in k euro 1.777 2.649 7.433 6.373 9.310
opname ext.financ. (leningen/thesauriebew.) 3.230 1.833 9.203 9.637 -12.523

 

Maatschappelijk engagement 2010 2011 2012 2013 2014
steun ontwikkelingsprojecten  in k euro via HidroPlus 51 56 60 60 60