ICT

De implementatie van Windows 7 betekent het ideale moment om de bestaande ontwikkelomgeving te upgraden naar Visual Studio 2012. De focus ligt op efficiëntie en meerwaarde t.o.v. de bestaande omgeving. Tot dan bestond de ontwikkelomgeving uit een aantal aparte projecten. Nu zijn deze geïntegreerd in 1 grote structurele workspace.

De netwerkinfrastructuur wordt aangepast van 1 Gb naar 10 Gb. Gelijktijdig worden alle losse servers vervangen door virtuele servers die in een gezamenlijk chassis zitten. Door deze vernieuwingen wordt het aantal kabels (netwerk en stroom) verminderd met een factor 5.

In 2014 start Pidpa met selfservices voor de klanten via internet. Via een eenvoudige identificatieprocedure (klantnummer en mailadres of factuurnummer of aanmeldcode) voert de klant online een aantal taken uit: een wijziging van contactgegevens, het opvragen van een overzicht van zijn openstaande posten, terugmeldingen, afspraken beheren en de opmaak van een overnameformulier.

Op 10 juni start Pidpa voor haar medewerkers met een vernieuwd intranet op maat: Debron. Debron wordt het belangrijkste informatie- en communicatiekanaal binnen Pidpa. Technologisch is dit onze eerste Sharepoint-toepassing, een technologie die in de toekomst verder zal worden ontwikkeld in onze (interne en externe) communicatie.

In 2014 wordt gestart met de volledige vernieuwing van het CRM-systeem bij Pidpa. De versie CRM 7.3 bevat enkele nieuwe modules zoals voor klachten- en schadebeheer en klantenenquêteringen. Implementatie is voorzien in het eerste kwartaal van 2015.