Natuurbeheer

Het grondwater pompen we op in 26 winningen, goed voor samen meer dan 300 watervangputten.

In 2014 wordt het definitieve ontwerp-milieueffectenrapport (MER) voor de hervergunning van de winning van Balen-Nete en de ontwerp-MER voor de hervergunning van het bijkomende winterdebiet te Oostmalle volledig verklaard door de Dienst MER. In 2015 volgen hopelijk de nieuwe vergunningen. Daarnaast starten we in het kader van de hervergunning voor de winning van Beerse en Herentals met een (ontheffings)-project MER. Voor het herboren van de watervangputten in Westerlo en Essen is een project-Mer screeningsnota opgesteld.

In  2014 wordt de vegetatie verder opgevolgd in Balen-Nete, Balen-Kanaal, Brecht, Oostmalle, Wuustwezel en Turnhout. Wij volgen de grondwaterstand in detail op via peilputten uitgerust met automatische loggers die het peil elke 6 uur registreren.

In een 1000-tal peilputten verspreid over het verzorgingsgebied zijn ongeveer 8500 peilmetingen uitgevoerd. Een 300-tal peilputten zijn bemonsterd zodat naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd wordt.

Voor heel wat dossiers zijn in 2014 de gevraagde vergunningen bekomen: onder meer voor de uitbreidingen op de waterproductiecentra van Herentals, Hoogstraten en Mol maar ook voor de hernieuwing van de milieuvergunning van het waterproductiecentrum van Merksplas en voor het kantoor in Antwerpen.

Pidpa baat al sinds 1976 een satellietwinning uit op het militair domein in Brecht en Wuustwezel ('Schietveld'). Het Ministerie van Defensie beslist om een deel van de gronden van het Schietveld te koop te stellen, waarvoor zowel Pidpa als ANB interesse vertonen. Het gaat om het gebied 'MARUM'. In zijn vergadering van 20 oktober 2014 geeft de raad van bestuur de voorlopige goedkeuring aan de onteigeningsplannen "Militair domein te Brecht" en "Militair domein te Wuustwezel". Pidpa wil de percelen binnen de beschermingszone verwerven.

Het in 2008 goedgekeurde bosbeheerplan krijgt uitvoering door onder meer exotenbestrijding in Brasschaat, Kapellen, Meerle, Schoten en Westerlo.

We ontvangen een subsidie voor boswerkzaamheden door doelgroepmedewerkers (Groenjobs).

Pidpa neemt deel aan 2 biodiversiteitsprojecten van de provincie Antwerpen: 'GIFT-T' en 'Biodiva'.